Textruta:

Touchtangenter—ersätter mekaniska knappar

 

Touchfunktion—tryckfunktion utan belastning av hand eller  fingrar.

Visuell indikering—mycket god synbarhet.
Slagtålig—vandalsäker konstruktion.
Halvledarkonstruktion—inga rörliga delar.
100% tät—helt förseglat hölje.
Vidvinklig—360° synbarhet.
Konstant ljusintensitet—spänningsvariationer påverkar ej.
Flexibelt koncept—specialutföranden på beställning.

Statisk eller dynamisk (pulsutgång) funktion.

Spänning: 10-30VDC
Utgång: PNP/NPN NO/NC

Finns med flera olika standardpiktogram.

 

Optisk rörelsesensor

 

OBS105.

Beröringsfri mätning av position, hastighet och varvtal.
Fungerar som en datormus, med avkänning i både X och Y-led. Ej för fibrösa material.
Avkänningsavståndet är 30 mm från ytan.
Upplösning: 100
µm.
Utsignal: Kvadratur x 2 och PNP/NPN x 2 (gränsvärde för position, hastighet eller position).
Insignal: Trigger.

Programmeras med medföljande programvara via RS232.

(Modell OBS60 finns också med avkänning i endast en dimension)

Linjära sensorer

 

Längd– och positionsmätning.

BTL6 profil PF.
Lågprofil.
Mätområde 50-4572 mm.
Upplösning och repeternoggrannhet: 0.005 mm.
Kåpa i extruderad aluminium. IP67.
Analog utgång: 0-10V, 4-20mA,  0.1-20 mA eller
–10 till +10 V.

 

 Gå till sida:     _1_          _3_     _4_